Product

 

Product

Leningen zijn verkrijgbaar van EUR 75.000 tot EUR 10.000.000.


Voldoet u aan alle onderstaande voorwaarden? Neem dan direct contact met ons op.


Voorwaarden:

> De hoogte van de lening mag niet meer bedragen dan 70 tot 80% van de waarde van het onderpand in verhuurde staat.

> De verhuurde of te verhuren woning heeft overwaarde of u heeft voldoende middelen om dit te compenseren.

> Bij leningen boven de 50 tot 60% van de waarde in verhuurde staat van het onderpand is aflossen verplicht tot die 50-60%  van de waarde in verhuurde staat.

> Het (gezamenlijk) jaarinkomen van de aanvrager(s) in combinatie met (een deel) van de (toekomstige) huuropbrengsten is ruim voldoende om de hypotheeklasten te dragen.

> De aanvrager heeft geen negatieve BKR registratie.

> De huur moet voldoende zijn voor dekking van de rente en aflossing op de lening.

> Het onderpand moet altijd een verhuurde woning en/of een te verhuren woning zijn.

> Het onderpand dient in Nederland gelegen te zijn.

> Wij werken met een vast tarief van 1% van de hoofdsom met een minimum van EUR 3.500

> Voor kamerverhuur gelden aanvullende voorwaarden.


Direct investeren in woningen voor commerciële verhuur?