Product

 

Product

Leningen zijn verkrijgbaar van EUR 75.000 tot EUR 10.000.000.


Voldoet u aan alle onderstaande voorwaarden? Neem dan direct contact met ons op.


Voorwaarden:

  1. De hoogte van de lening mag niet meer bedragen dan 70 tot 80% van de waarde van het onderpand in verhuurde staat.
  2. De verhuurde of te verhuren woning heeft overwaarde of u heeft voldoende middelen om dit te compenseren.
  3. Bij leningen boven de 50 tot 60% van de waarde in verhuurde staat van het onderpand is aflossen verplicht tot die 50-60%% van de waarde in verhuurde staat.
  4. Het (gezamenlijk) jaarinkomen van de aanvrager(s) in combinatie met (een deel) van de (toekomstige) huuropbrengsten is ruim voldoende om de hypotheeklasten te dragen.
  5. De aanvrager heeft geen negatieve BKR registratie.
  6. De huur moet voldoende zijn voor dekking van de rente en aflossing op de lening.
  7. Het onderpand moet altijd een verhuurde woning en/of een te verhuren woning zijn.
  8. Het onderpand dient in Nederland gelegen te zijn.
  9. Wij werken met een vast tarief van 1% van de hoofdsom met een minimum van EUR 3.500
  10. Voor kamerverhuur gelden aanvullende voorwaarden.


Direct investeren in woningen voor commerciële verhuur?